Nibble Gård

Nibble Gårdsgris

Nibble Gårdsgris är ett varumärke som startade 1999. Anledning var att detaljhandeln önskade få tillgång till en gårdsgris och Nibble önskade föda upp en kvalitetsgris med ett smakrikt kött i absolut toppklass.

All grismat utom små mängder soja, vitaminer och mineraler odlas därför på gården. All verksamhet tar sikte på långsiktighet, uthållighet och öppenhet. Svenskt Sigills klimatregler följs och därmed är Nibble Gårdsgris mat och uppfödning den enda klimatcertifierade grisgården i Sverige.

Förutom klimatcertifieringen bedrivs viss forskning tillsammans med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och Mälardalens högskola. Hela Nibbles koncept kallar vi för Ekodynamisk Odling och Grisuppfödning.